Welkom op HR Business Tools

HR Business Tools is hét online platform om uw HR vraagstukken op te lossen door middel van slim en effectief ontworpen HR Tools.


Voor het persoonlijk ondersteunen van ondernemers, directeuren, financieel managers en HR-managers bij hun HR vraagstukken en het nemen van de juiste maatregelen om problemen op te lossen en in de toekomst te voorkomen verwijzen wij u graag door naar HR Business Point.

bezoek HR Business Point

Tools > Checklist (nieuwe) medewerker in dienst

Het personeelsdossier wordt aangelegd bij de aanvang van een arbeidsovereenkomst.
Hierin worden alle belangrijke documenten vanaf de aanstelling gearchiveerd, zoals arbeidsovereenkomst en specifieke gegevens over de werknemer, mutaties tijdens dienstverband en rondom einde dienstverband.

Het personeelsdossier bevat bij aanvang van de dienstbetrekking o.a. een overzicht van de belangrijkste relevante persoonlijke gegevens van de werknemer.

Daarnaast bevat het personeelsdossier alle actuele gegevens gekoppeld aan het contract en de functie van de werknemer alsmede (afwijkende) afspraken. Ook afspraken rondom arbeidstijden en verlof.

login om bestanden te downloaden