Filters

Reset

Tools

Over HR Business Tools

Meld u aan en maak gebruik van de meest actuele HR-Tools! HR Business Tools is onderdeel van HR Business Point en is hét online platform om uw HR-v...

Meer informatie >

Jaargesprekgenerator

De Jaargesprekgenerator van HR Businesspoint biedt u en uw medewerkers gemak bij het voorbereiden en voeren van beoordelings en/of functioneringsgespr...

Meer informatie >

Checklist (nieuwe) medewerker in dienst

Het personeelsdossier wordt aangelegd bij de aanvang van een arbeidsovereenkomst. Hierin worden alle belangrijke documenten vanaf de aanstelling gea...

Meer informatie >

Procedure werving & selectie

Dit document geeft richtlijn die van belang zijn bij de opstart en uitvoering van een W&S traject. Hierin staat aangegeven welke functionaris verantwo...

Meer informatie >

Model overeenkomst gebruik ter beschikking gestelde SmartPhone

In de overeenkomst gebruik ter beschikking gestelde SmartPhone, verklaard de werknemer een gebruikersovereenkomst Smartphone te zijn aangegaan. Deze o...

Meer informatie >

Model overeenkomst ter beschikking gestelde bedrijfsauto

In de overeenkomst ter beschikking gestelde bedrijfsauto, stelt de werkgever aan de werknemer een bedrijfsauto ter beschikking. Deze overeenkomst geef...

Meer informatie >

Model overeenkomst ter beschikking gestelde laptop

In de overeenkomst ter beschikking gestelde laptop, stelt de werkgever aan de werknemer computerapparatuur (laptop) en de bijbehorende software ter be...

Meer informatie >

Model opleidingsovereenkomst

In de opleidingsovereenkomst spreken de werkgever en werknemer af dat de werknemer een opleiding (daar waar sprake is van opleiding is het ook mogelij...

Meer informatie >

Model Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP)

In het model persoonlijk ontwikkel plan (POP), kan de werknemer zijn of haar persoonlijke ontwikkelingen bijhouden. Voor een POP maakt de werkgever me...

Meer informatie >

Model studieovereenkomst

In de studieovereenkomst verklaren werkgever en werknemer een studieovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende voorwaarden: Toekenning opleidi...

Meer informatie >

Formulier jaargespek

Het formulier jaargesprek voorziet in het evalueren van de wijze van vervulling van de werkzaamheden. Dit wordt gedaan op basis van maximaal 10 compet...

Meer informatie >

Tips en adviezen bij het functioneringsgesprek

Tips en adviezen bij het functioneringsgesprek (voor de leidinggevende) over o.a. de voorbereiding en het gesprek. Daarnaast worden er voorbeelden geg...

Meer informatie >

Uitnodiging medewerker voor functioneringsgesprekken

Het succes van een bedrijf wordt voor een belangrijk deel bepaald door het functioneren van de medewerk(st)ers. Omdat medewerk(st)ers zo belangrijk zi...

Meer informatie >

Voorbereiding functioneringsgesprek voor leidinggevenden

Het voorbereiding formulier functioneringsgesprek voor leidinggevenden geeft een toelichting op de functioneringsgesprekken die moeten worden gehouden...

Meer informatie >

Voorbereiding functioneringsgesprek voor medewerker

Voorbereiding functioneringsgesprek voor medewerker, bereidt de medewerker voor op een functioneringsgesprek dat met hem of haar staat gepland. In dit...

Meer informatie >

Formulier aanvraag verzuimverlof

Het formulier aanvraag verzuimverlof dient ingevuld te worden door de leidinggevend en biedt een handig handvat. Voor het juiste gebruikt dient h...

Meer informatie >

Model verzuimreglement

Dit verzuimreglement is gebaseerd op de Wet verbetering Poortwachter, die leidend is bij verzuimbegeleiding, re-integratie en uitvoering van de WIA . ...

Meer informatie >

Voorbeeld plan van aanpak

Voorbeeld plan van aanpak wet poortwachter. Wilt u meer informatie over de mogelijkheden of het alternatieve gebruik van het UWV formulier? Voor m...

Meer informatie >

Arbeidsovereenkomsten bepaalde tijd

In de arbeidsovereenkomst bepaalde tijd staan de afspraken en voorwaarden tussen u en uw werknemer. Wilt u andere afspraken en voorwaarden met uw mede...

Meer informatie >

Arbeidsovereenkomsten onbepaalde tijd

In de arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd staan de afspraken en voorwaarden tussen u en uw werknemer. Wilt u andere afspraken en voorwaarden met uw me...

Meer informatie >

Min Max overeenkomst bepaalde tijd

In de Min Max overeenkomst bepaalde tijd staan de afspraken en voorwaarden tussen u en uw werknemer. Wilt u andere afspraken en voorwaarden met uw med...

Meer informatie >

Competentiegenerator

Competentiegenerator; praktisch gemak bij het selecteren van competenties voor o.a.: • Persoonlijk ontwikkelplan • Selectiegesprek • Functieprofi...

Meer informatie >